BORN TO BE ONE

Thai Yamaha Motor, NEW YAMAHA R15

Overview

BORN TO BE ONE การ Launch YAMAHA R15 สีใหม่
ที่ใช้การเขียน SHODO ถ่ายทอดปรัชญา Jin-Ki Kanno
ซึ่งเป็นแนวคิดของแบรนด์ที่ใช้ในการดีไซน์รถกับคนให้เป็นหนึ่งเดียวกัน บนเส้นทางสู่ความเป็นหนึ่ง

Next

คุณช่วยเก็บ เราช่วยปลูก

จากผู้เล่น สู่ผู้ช่วยโลก… จากเกมมือถือ สู่ผืนป่าจริง… แคมเปญ “คุณช่วยเก็บ เราช่วยปลูก”

Go