ชั่วโมงก่อนนอน

CP-Meiji, Meiji Lactose Free

Overview

ช่วงเวลาก่อนนอน เป็นช่วงเวลาที่หลายคนใช้ในการมอบสิ่งดี ๆ ให้กับตัวเองอยู่เป็นประจำ นมเมจิ แลคโตสฟรี อยากบอกกับทุกคนว่า นอกจากกิจวัตรที่ต้องทำเป็นประจำแล้ว อย่าลืมดื่มนมแลคโตสฟรีก่อนนอน ที่มาพร้อมกับรสใหม่ รสมอลต์ โดยเล่าเรื่องผ่านกิจวัตรประจำวันก่อนนอนที่หลากหลายของหลาย ๆ คน พร้อมกับแนะนำว่า อย่าลืมดื่มแลคโตสฟรี ที่ทำให้สบายท้องและหลับสบาย ผ่านเพลงฮิตติดหู เพื่อสร้างการจดจำ

Next

Come Back

Thailand is a superstitious country. Many still believe in the supernatural and omens. We look for omens everywhere. One popular belief is if a Jing-jok (house lizard) calls to you it means that something bad is about to happen.