คนรอด…ป่าก็รอด

KBank, มูลนิธิรักษ์ป่าน่าน

Overview

แคมเปญ “คนรอด…ป่าก็รอด” โปรกอล์ฟระดับโลก กลายเป็นโปรเดินป่า ทิ้งถุงกอล์ฟไปแบกฟืน จับจอบเสียม กินนก กินกบ ใช้ชีวิตอยู่บนภูเขา ที่ห่างไกลของป่าต้นน้ำน่าน เพื่อค้นหาสิ่งที่เป็น “ความหวัง” ที่ช่วยให้คนบนบ้านน้ำจูนมีแรงในการดำรงชีวิต มีสุขภาพดี เพื่ออยู่ร่วมกับป่าและดูแลรักษาป่าของพวกเราทุกคน

Next

ยิ่งค้นหา ยิ่งเข้าใจ

แคมเปญถ่ายทอดแนวคิดของ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ที่ไม่เคยหยุดคิด หรือหยุดแสวงหาสิ่งใหม่ๆ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น