KEN by MEA

การไฟฟ้านครหลวง (MEA), KEN by MEA

Overview

เรื่องของการติดตั้งดูแลระบบไฟฟ้า เป็นเรื่องที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญ รู้จริง และเป็นมืออาชีพ ทาง MEA จึงจัดตั้งทีม KEN ขึ้นมา ซึ่งเป็นเหมือนกับทีมปฏิบัติการพิเศษ ที่มีความเป็นมืออาชีพในเรื่องของไฟฟ้า

เราจึงเลือกใช้พรีเซนเตอร์เป็นคุณเคน ภูภูมิ เพื่อช่วยในการสร้างการจดจำทีม KEN เล่าเรื่องผ่านความเป็น Super Hero เพื่อทำให้ภาพของความเก่ง เชี่ยวชาญ รู้จริง และเป็นมืออาชีพของทีม KEN เห็นได้อย่างชัดเจน และเข้าใจง่ายอย่างที่สุด

Next

ชั่วโมงก่อนนอน

ช่วงเวลาก่อนนอน เป็นช่วงเวลาที่หลายคนใช้ในการมอบสิ่งดี ๆ ให้กับตัวเองอยู่เป็นประจำ นมเมจิ แลคโตสฟรี อยากบอกกับทุกคนว่า นอกจากกิจวัตรที่ต้องทำเป็นประจำแล้ว อย่าลืมดื่มนมแลคโตสฟรีก่อนนอน